2020 год

Протокол №1 от 21.01.2020915.35 кб

Протокол №2 от 23.01.2020663.54 кб

Протокол №3 от 28.01.2020286.48 кб

Протокол №4 от 29.01.2020833.73 кб

Протокол №5 от 30.01.20201.48 Мб

Протокол №6 от 6.02.20201.26 Мб

Протокол №7 от 13.02.20202.91 Мб

Протокол №9 от 18.02.2020655.02 кб

Протокол №11 от 20.02.2020906.67 кб

Протокол №12 от 27.02.2020285.5 кб

Протокол №13 от 26.03.20201.17 Мб

Протокол №14 от 30.03.2020186.31 кб

Протокол №15 от 09.04.20203.03 Мб

Протокол №16 от 16.04.2020 4.32 Мб

Протокол №17 от 27.04.20202.03 Мб

Протокол №18 от 14.05.20201.42 Мб

Протокол №19 от 19.05.202083.32 кб

Протокол №21 от 28.05.20201.73 Мб

Протокол №22 от 04.06.2020 725.43 кб

Протокол №23 от 11.06.2020

Протокол №24 от 18.06.2020 1.02 Мб

Протокол №25 от 26.06.2020

Протокол №27 от 29.06.2020

Протокол №28 от 30.06.2020

Протокол №29 от 03.07.2020

Протокол №30 от 16.07.2020

Протокол №31 от 23.07.2020

Протокол №32 от 04.08.2020

Протокол №33 от 18.06.2020

Протокол №34 от 11.08.2020

Протокол №35 от 13.08.2020

Протокол №36 от 20.08.2020

Протокол №37 от 24.08.2020

Протокол №38 от 25.08.2020

Протокол №39 от 27.08.2020

Протокол №40 от 03.09.2020

Протокол №41 от 10.09.2020

Протокол №42 от 15.09.2020

Протокол №43 от 24.09.2020

Протокол №44 от 01.10.2020

Протокол №45 от 6.10.2020

Протокол №46 от 13.10.2020

Протокол №47 от 29.10.2020

Протокол №48 от 5.11.2020

Протокол № 49 от 10.11.2020

Протокол № 51 от 17.11.2020

Протокол №52 от 19.11.2020

Протокол №53 от 20.11.2020

Протокол №54 от 24.11.2020